ÁSZF

Kedves Vásárló,

Függetlenül attól, hogy egy konkrét terméket tettél a kosaradba vagy a Személyes Tanácsadás szolgáltatást, kérlek haladj tovább és fejezd be a folyamatot. A sikeres tranzakciót követően azonnal megkapom az adataidat és lehetőség szerint 24 órán belül felveszem veled a kapcsolatot.

Időpont egyeztetés

Konfekció méret megadása vagy konkrét tervek nélkül

Személyes találkozás esetén a személyiségedet figyelembe véve közösen beszéljük át, hogy a választékból melyik sziluett és színállás áll a legjobban, milyen elvárásaid vannak a ruhával szemben (pl.: hogy hol hordanád), majd megbeszéljük, hogy a kiválasztott anyagból készült ruhának milyen mosási- illetve kezelési követelményei vannak. Teljes méretet veszek, amelyre bő ruháknál csak egyszer lesz szükség, de szűkebb - testre szabott - ruha esetén bele kell kalkulálni a többszöri találkozást is.

 

Konfekció méret előzetes megadása esetén

A személyes konzultáció során szűkebb vagy különleges kelme esetén már egy kész próbaruhával várlak, amelyen lepróbáljuk a szabásmintát az alakodra és bejelöljük a szükséges igazítási pontokat (nyak, mell, derék, csípőbőség, ideális hossz). Ez egy gyorsabb megoldás és csak egyszeri találkozást igényel.

Fontos kiemelni, hogy egy anyagkarakter egy sziluettel együtt működik jól és a formázóvarrások meglétét  avagy a ruha karakterjegyeit nem módosíthatja, csak méretére igazíthat.

Miért szükséges a személyes találkozó?

A személyes konzultációk esetén minden részletet átbeszélünk személyesen, ugyanis a próbált és készre varrt ruhánál már nincs lehetőség drasztikus utólagos módosításokra.

A varrásbontás a kelme esetleges károsodásával is járhat, amiért nem tudok  felelősséget vállalni.  Továbbá nem tudok felelősséget vállalni akkor sem, ha a méretvételt követő 3 héten kívül jön igazításra.

 

 

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) a Varga Annamária egyéni vállalkozó (nyilvántartási száma: 06302315151, székhelye: 1122 Budapest, Alma utca 2/c., adószáma: 56412150-1-43, email címe: shop@spycraft.hutelefonszáma: +36 30 231 5151 a továbbiakban: „Szolgáltató”) http://www.spycraft.hu/ honlapján található webáruházban (a továbbiakban: „Webáruház”) nyújtott személyes tanácsadásra irányuló szolgáltatás (a továbbiakban: „Tanácsadás”), valamint a honlapon található egyedi kivitelezésű, spycraft márkájú ruhák testre szabására irányuló szolgáltatás és vásárlásának (a továbbiakban: „Vásárlás”) feltételeit szabályozza. 

A Webáruház olyan felületet biztosít a vásárlók (a továbbiakban: „Vásárlók”) számára, amelyen Szolgáltató által egyedileg megtervezett és elkészített ruhaneműket (a továbbiakban: „Ruha” vagy „Ruhák”) személyre szabva, külön regisztráció nélkül megvásárolhatják, illetve Vásárlók a Szolgáltató által biztosított Ruhákra vonatkozó személyre szabott tanácsadásra irányuló szolgáltatást rendelhetik meg.

Felek tudomásul veszik, hogy Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani, amely a közzététellel lép hatályba és a hatálybalépést követően létrejövő jogügyletekre alkalmazandó.

  1. Általános rendelkezések

1. Vásárlók és Szolgáltató között a Tanácsadás szolgáltatásra irányuló szerződés, valamint Tanácsadás nélküli Ruha vásárlásra vonatkozó adásvételi szerződés a Ptk. 6:82. §-a szerinti elektronikus szerződésnek minősül, amely Szolgálató honlapján keresztül jön létre, azzal, hogy Vásárló a kiválasztott termékre rákattintva, azt a „Kosárba teszem” vagy „Fizetés” gombra kattintva a kívánt mennyiségben, személyes adatainak megadását követően (részletesen lásd: Adatvédelmi Tájékoztató), valamint a vásárlás véglegesítését követően a jelen ÁSZF, az Adatvédelmi Tájékoztató, valamint a 16. életévét be nem töltött személy esetén a személyes adatok kezelése tekintetében szülői felügyeletet gyakorló kifejezett és teljeskörű jóváhagyását követően vételi jognyilatkozatot tesz.

2. A Felek közti szerződés pontos tartalma a Vásárló által tett vételi ajánlat, ill. annak rendszer általi visszaigazolása együttesen, amennyiben a visszaigazolás a vételi ajánlattól eltérő tartalmú (pl. adott termék idő közben elfogyott), úgy az csak a Vásárló új, módosított vételi ajánlatának elfogadásával (visszaigazolásával) válik szerződéssé.

3. Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót, hogy a fentiek szerint létrejött szerződés írásba foglalt, magyar nyelvű szerződésnek minősül, amelyet Szolgáltató az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott adatokkal, az ott meghatározott ideig és jogalappal egy ú.n. vásárlási azonosító alatt elektronikusan a Ptk. szerinti általános elévülési ideig (5 év) tart nyilván és tárol.

4. A Webáruházban bemutatott Ruhák kizárólag azok Szolgáltató általi személyre szabásával vásárolhatók meg, így a Ruha megvarrása, (ki)igazítása, méretre szabása és Vásárló személyéhez igazítása minden esetben kötelező, amely elkészítési idő az egyes Ruháknál eltérő, mindazonáltal valamennyi terméknél megjelölésre kerül.

A Ruhák a fenti egyediségükre tekintettel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29.§ (1.) bekezdés c.) pontjában meghatározott terméknek minősülnek, amely értelmében Vásárlót a tárgyi rendelet 20.§-ában meghatározott elállás és felmondás joga nem illeti meg.

  1. A Webáruházban történő vásárlás menete személyes Tanácsadás nélkül

Szolgáltató preferálja a vásárlást megelőző Tanácsadás (részletesen lásd III. bekezdésben) megrendelését, azonban a Webáruházban megjelölt termékek esetén személyes megjelenés nélkül is biztosított a Ruhák megvásárlása az alábbi lépések szerint:

1. A kiválasztott Ruhára kattintva Vásárló részletes termékleírást és fényképillusztrációkat talál, amely alapján tájékozódhat a Ruha teljes vételáráról (adó felszámításra nem kerül), anyagáról, szabásáról, származási országról, Szolgáltató által vállalt elkészítési időről, valamint Vásárló által kötelezően megadandó méretadatokról, különösen, de nem kizárólagosan derékbőség, csípőbőség, mellbőség.

2. Vásárló a kiválasztott Ruhát a „Hozzáadom a kosárhoz” gombra kattintva behelyezheti az ún. vásárlói kosárba, majd ezt követően folytathatja a vásárlást egyéb termékek kiválasztásával és a kosárhoz adásával. Azt követően, hogy Vásárló összegyűjtötte a megvásárolni kívánt termékeket, módjában áll módosítani, új tételeket hozzárakni vagy tételeket törölni, esetlegesen a kosár teljes tartalmát kiüríteni.

A kosárban lévő termékek összegyűjtését követően, valamint amennyiben további vásárlás nélkül Vásárló a „Fizetés” gombra kattint, úgy automatikusan betölt a honlapon az a felület, amelyen személyes adatainak megadását követően (részletesen lásd: „Adatvédelmi Tájékoztató”) véglegesítheti a vásárlást, amely egyúttal a vételi szándéknyilatkozatát rögzíti.

Felhívjuk a figyelmét, hogy Vásárlók által megadott adatok pontossága és valódisága Vásárló saját felelőssége, a hibásan megadott adatokból eredő károkért illetve esetlegesen felmerülő költségekért Szolgálató a felelősségét kifejezetten kizárja.

Vásárló az általa megadott személyes adatait, mind a kiválasztott termékek mennyiségét és választható paramétereit a „Rendelés elküldése” gomra kattintás előtt módosíthatja, kijavíthatja, adott esetben törölheti.

A véglegesítést megelőzően Vásárló kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Tájékoztatót megismerte, valamint 16. életévét be nem töltött személy esetén a szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulását adja a Vásárló személyes adatainak kezeléséhez. Vásárló az előbbi nyilatkozatokkal kijelenti, hogy a tárgyi vásárlást a fenti és jelen dokumentumok ismeretében kívánja végrehajtani, az adásvételi szerződést megkötni, rendelését leadni.

3. A vásárlás az előzetes online fizetéssel (előteljesítés) válik véglegessé, amely során Vásárló a kosarában található végösszeget (vételár) bankkártyás fizetéssel indított tranzakció során megerősíti, ezáltal egyidejűleg megrendeli Szolgáltatótól a Ruhát és annak elkészítését, amely vételi ajánlathoz kötve van.

4. Vásárló elektronikus úton tett szerződéses jognyilatkozata akkor válik hatályossá, amikor az a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik. A vételár megfizetésének időpontjának azt kell tekinteni, amikor Szolgáltató bankszámláján a teljes vételár hiánytalanul jóváírásra került. Szolgáltató számlát a termék személyes átvételekor vagy annak kézbesítése során ad Vásárló részére. 

5. Szolgáltató a megrendelésről és a sikeres fizetésről haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazoló emailt küld Vásárló számára, amely időpontban létrejön a szerződés, és ezen időponttól kezdődően mindkét Fél teljesítésre köteles – Szolgáltató a Ruhát megvarrni/ méretre szabni/ méretre igazítani, valamint átadni, Vásárló a lenti adatszolgáltatást teljesíteni és a Ruhát átvenni -.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól és a már teljesített vételár részére maradéktalanul visszajár, amennyiben a fizetésről szóló visszaigazolás hozzá késedelem nélkül – azaz 48 órán belül - nem érkezik meg. A visszaigazolás késedelmes visszaérkezését azonban okozhatják Szolgáltatónál vagy Vásárlónál esetlegesen felmerülő technikai problémák, amely esetben Vásárlók Szolgáltató fent megjelölt elérhetőségén tájékoztatást kérhetnek. Amennyiben Szolgáltató arról értesíti a Vásárlót, hogy önhibáján kívüli okból nem állt módjában határidőn belül visszaigazolást küldeni, úgy ez Vásárlót nem mentesíti az ajánlati kötöttsége alól.

Szolgáltató a visszaigazoló emailben tájékoztatja Vásárlót arról is, hogy a Ruha termékleírásánál szereplő méret adatokat a megadott email címre 3 napon belül továbbítsa. Szolgáltató által vállalt elkészítési idő onnantól számítandó, amely időpontban Vásárló emailben a kért adatokat Szolgáltató részére hiánytalanul és igazolható módon megküldi és az Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik.

Amennyiben Vásárló 2 napon belül adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja teljesíteni vagy azt hiányosan teljesíti, úgy Vásárló emlékeztető emailt küld részére, amely ismételt elmulasztása vagy az adatok ismételten hiányos megküldése esetén Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, azzal, hogy ez esetben Szolgáltató a vételár 30%-ára foglalási díj jogcímen jogosult. Szolgáltató ez esetben a foglalási díjjal, valamint a banki tranzakció valamennyi költségével csökkentett mértékű vételárat 3 munkanapon belül átutalás útján visszatéríti Vásárló részére.

Szolgáltató jelen pontban kifejezetten rögzíti, hogy Vásárló által megadott méretadatokért, valamint az egyes testrészek lemérésének helyességéért és méretarányok pontos megadásáért felelősséget nem vállal. Rögzíti továbbá, hogy a Ruhát Vásárló által megadott méretadatoknak megfelelően varrja meg illetve szablya személyre, így az adatok hibás megadása miatt Szolgálató reklamációt nem fogad el illetve ezen adatok utóbb nem módosíthatók.

6. Szállítás – Ruha átvétele

Szolgáltató az elkészült Ruhát Vásárló által megadott szállítási címre postai úton a Magyar Posta Zrt.-n keresztül kézbesíti vagy Vásárlóval előre egyeztetett időpontban személyes átvétel során székhelyén adja át. A postai kézbesítés során felmerült valamennyi költség Vásárlót terheli és azt viselni köteles.

A kézbesítés bármely formája esetén Szolgáltató az elkészült termékhez mellékeli annak kezelési útmutatóját, amely különösen tartalmazza a mosás és vasalásra vonatkozó előírásokat, valamint a Ruha viselésének ajánlott szabályait.

A hibásan, pontatlanul vagy nem kellő részletességgel megadott adatok miatt felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség és károk minden esetben Vásárlót terhelik.

  1. Webáruházon keresztül történő vásárlás menete személyes tanácsadással

Általános rendelkezések:

A Webáruházában található azon Ruháknál, amelyek termékleírásánál nem szerepel, hogy előzetes személyes konzultáció nélküli vásárlási lehetőség biztosított, minden esetben szükséges a Tanácsadás szolgáltatás igénybevétele.

A Tanácsadás célja, hogy a megvásárolni kívánt Ruhát megelőzően Szolgáltató Vásárlóval közösen megtalálja az adott Ruha legmegfelelőbb kialakítását.

 

A Tanácsadás tartalma:

Szolgáltató személyesen történő méretvétel során egy ún. próbaruhán beállítja a szükséges méretezést és a Ruha kialakításához elengedhetetlenül szükséges személyre szabott alakításokat megjelöli. A Vásárló a Ruha sajátos jellegén nagymértékű átalakításokat nem igényelhet, az adott termék technikai megoldásain (cipzár kialakítása és helye, formázó varrások megléte, szabásvonalak) módosítást nem kérhet Szolgáltatótól. Vásárlót kizárólag a Ruha bőségére és hosszára vonatkozóan illeti meg a Ruha személyre szabott és igényeinek megfelelő kialakítására vonatkozó utasítási joga. A Tanácsadás első konzultációt, valamint szükség és igény esetén  - a Ruha elkészítésének folyamata alatt – második személyes konzultációt foglal magában. Második személyes Tanácsadás esetén külön szolgálatói díj nem kerül felszámításra, azonban Vásárló kizárólag abban az esetben élhet a második próba lehetőségével, amennyiben a Ruhát megrendelte és a kiigazítás a 1,5 cm-t meghaladja. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy második alkalommal Vásárlót személyes megjelenésre kötelezze, amennyiben utóbb olyan műveletek elvégzése szükséges, amely megjelenését nélkülözhetetlenné teszik. Szolgáltató által kezdeményezett második konzultáció elmulasztása esetén Vásárló tudomásul veszi, hogy az első konzultáció alapján kialakított elképzelés és felvett méretadatok szerint került kialakításra a Ruha.

Valamennyi személyes megjelenés esetén a testre igazítás a próbaruhán történik, amelyen bejelölt méretarányokat Szolgáltató köteles a Ruhán átvezetni. A Ruhát alkotó főanyagon Szolgáltató utóbb módosításokat kizárólag Vásárló írásbeli kérelmére eszközöl, amely esetén Vásárló tudomásul veszi, hogy a Ruha főanyagában esetlegesen keletkezett hibákért, károkért felelősséget nem vállal, valamint ez esetben Szolgáltatót jótállási kötelezettség sem terheli.

III.1. Tanácsadás megrendelése:

1. A jelen ÁSZF I. 1-2. pontjaiban meghatározottak jelen esetben is megfelelően irányadók.

2. Vásárló jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy jelen bekezdés szerinti Ruhák megvásárlását megelőzően elsődlegesen és kifejezetten a Tanácsadási szolgáltatást rendeli meg Szolgáltatótól, amelynek valamennyi Ruha esetében rögzített, fix díja 9.900,-Ft, azaz kilencezer- kilencszáz forint (a továbbiakban: „Szolgáltatói Díj”), amely tekintetében adó nem kerül felszámításra.

Jelen bekezdés alapján megrendelt Tanácsadás Szolgáltatót nem kötelezi a Ruha elkészítésének megkezdésére, valamint kifejezetten rögzíti Szolgáltató, hogy a megrendelet Tanácsadás szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésére irányul a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § 8. pontja értelmében, és az semmi esetre sem hoz létre termékértékesítésre irányuló szerződést.

Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a kiválasztott Ruhára irányuló Tanácsadást követően utóbb azt nem kívánja megrendelni/megvásárolni, úgy a Szolgáltatói Díjat nem követelheti vissza és a Tanácsdás befejeztével a szerződés teljesített. Ruhavásárlás esetén a Szolgáltatói Díj a Ruha vételárába beszámításra kerül.

Tekintettel a fentiekre, több azonos mennyiségű vagy több eltérő Ruhára irányuló Tanácsadás esetén a Szolgáltatói Díjat külön- külön kell megfizetni és Ruhavásárlás esetén azok a Ruhák vételárába egyenként számítanak be.      

3. A Tanácsdásra irányuló szolgáltatás megrendelés a Szolgáltatói Díj online megfizetésével válik véglegessé, amely során Vásárló a kosárban található végösszeget bankkártyás fizetéssel indított tranzakció során megerősíti, ezáltal egyidejűleg megrendeli Szolgáltatótól a Tanácsadást, amely ajánlathoz kötve van.

4. Az ÁSZF II. 4. pontja megfelelően irányadó azzal, hogy a Szolgáltatói Díjról számlát Szolgáltató a teljesítést követően és/vagy Ruhavásárlás esetén a termék átvételekor vagy kézbesítéssel egyidejűleg állt ki és ad át Vásárló részére.

5. A Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrejöttére, valamint a visszaigazoló emailre vonatkozó rendelkezések jelen ÁSZF II.5. pontjában meghatározottak szerint megfelelően irányadók.

A visszaigazoló emailben Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót a szerződés létrejöttéről, valamint a szolgáltatás tárgyának alapját képező kiválasztott Ruhákat pontosan megjelöli, azok a megrendeléskor meghirdetett, honlapon szereplő vételárával együtt, amelyhez Szolgáltató Ruhavásárlás esetén kötve van. Jelen esetben nem tartalmazza a visszaigazolás a hivatkozott pont szerinti adatigénylésre irányuló felhívást.

A visszaigazolásban Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót, hogy 24 órán belül Vásárló általa megadott email címen és/vagy telefonszámon felveszi a kapcsolatot a Tanácsadás időpontjának leegyeztetése céljából, amelynek legkésőbbi időpontja a visszaigazoló email beérkezését követő 14. nap, valamint helyszíne Szolgáltató székhelye.

6. Amennyiben Vásárló a személyes Tanácsadáson a Felek által egyeztett időpontban nem jelenik meg, úgy a Szolgálatói Díj visszakövetelésére nem jogosult. Időpontmódosításra két alakalommal, Felek egyező jóváhagyásával, írásban van lehetőség a megbeszélt időpontot megelőző ésszerű időn belül.

7. A Tanácsadás alkalmával Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a kiválasztott Ruhára irányuló Szolgáltatást más Ruhára vonatkozóan módosítsa. Ezen módosítás Felek által írásban eszközölhető, amelynek részletes szabályait Felek külön rögzítik. A módosított Szolgáltatásra egyebekben jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

8. Amennyiben a Tanácsadást követően Vásárló a Ruha elkészítését nem rendeli meg, úgy a szerződést Felek teljesítettnek tekintik. Vásárló jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Tanácsadás szolgáltatás teljesítését követően 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés a.) pontja értelmében felmondási jogával nem élhet, amely következtében a hivatkozott jogszabály 20.§ - ában meghatározott jogok sem illetik meg.

III.2. A Ruha elkészítésének megrendelése és megvásárlása:

A Tanácsadás alkalmával Vásárló jogosulttá válik arra, hogy a Ruha megvarrását/ elkészítését a Tanácsadás során rögzített adatoknak megfelelően megrendelje, illetőleg megvásárolja. A Ruha pontos adatait, valamint a személyre szabáshoz szükséges méreteket Felek a megrendelőlapon rögzítik. A Ruha megvásárlására egyebekben jelen ÁSZF irányadó.

A szerződés tárgya:

Szolgáltató a Ruhát a Tanácsadás megrendelésének visszagazolásában megjelölt vételáron Vásárló részére a vállalt elkészítési határidőn belül megvarrja/ testre igazítja, valamint ezt követően Vásárló részére átadja, Vásárló pedig a vételárat megfizeti és a Ruhát átveszi.

A vételár, előleg, beszámítás – fizetési feltételek:

A vételár - amelyen felül adó felszámítására nem kerül - tartalmazza a Ruha elkészítéséhez szükséges és felhasznált valamennyi anyagköltséget, valamint az elkészítésre vonatkozó szolgáltatói díjat.

Szolgáltató a fentiekben részletezett visszaigazoló emailben meghatározott vételárhoz kötve van, azt utóbb – esetleges anyagár változás esetén sem – módosíthatja egyoldalúan.

A megrendelőlapon Felek a visszaigazoló emailben rögzített vételárba beszámítják a Szolgáltatói Díját, így a Ruha vételára a Szolgáltatói Díj mértékével csökkentett összeg.

Vásárló a megrendelői lap leadásával egyidejűleg készpénzben vagy banki átutalás útján köteles a Ruha vételárának 30%-át Szolgáltató részére előleg jogcímen megfizetni, amely a vételárba beleszámít.

Szolgáltató kötelezettségei:

Szolgáltató köteles a Ruhát a megrendelőlapon vállalt elkészítési határidőn belül, a szakma által megkívánt szabványok és előírásoknak megfelelően személyre szabottan megvarrni és azt Vásárló részére átadni.

Szolgáltató köteles a szükséges valamennyi anyagot és eszközt saját költségén beszerezni.

Vásárló kötelezettségei:

Vásárló köteles a vételár fennmaradó részét a Ruha átvételekor készpénzben vagy banki átutalás útján Szolgáltató részére megfizetni és a Ruhát személyesen átvenni vagy postai kézbesítés esetén ilyen formában átvenni.

Ruha átvétele:

Szolgáltató a Ruha elkészültét követően értesíti Vásárlót a személyes átvétel lehetőségéről és időpontjáról. Az átvételt Vásárló kizárólag abban az esetben tagadhatja meg, ha a Ruha esztétikailag nem felel meg a szakmai előírásoknak, nyilvánvaló varrás vagy szabáshibában szenved. Mérethiba miatt az átvétel megtagadása kizárt amennyiben Szolgáltató a megrendelőlapon szereplő adatoknak megfelelően készítette el a Ruhát.

A Ruha átadás- átvételekor (így postai úton történő kézbesítés esetén azzal egyidejűleg) az elkészült termékhez mellékeli annak kezelési útmutatóját, amely különösen tartalmazza a mosás és vasalásra vonatkozó előírásokat, valamint a Ruha viselésének ajánlott szabályait.

Kézbesítés:

Ammenyiben megrendelőlapon Vásárló a Ruha átvétele során a postai szolgálató útján történő átvételt jelölte meg, úgy azt Szolgáltató a Magyar Posta Zrt. útján kézbesíti a Vásárló által megadott szállítási címre. A posti szolgáltatás valamennyi költsége és díja Vásárlót terheli és azt viselni köteles. Szolgáltató felelőssége csomagsérülés, elvesztés és egyéb károkért, valamint késedelmes kézbesítésért kifejezetten kizárt. Amennyiben a csomag Szolgáltatóhoz bármely oknál fogva visszaérkezik és Vásárló a Ruhát 7 napon bel sem veszi át személyesen, úgy Szolgáltató a továbbiakban nem köteles a Ruhát Vásárló részére átadni.

A hibásan, pontatlanul vagy nem kellő részletességgel megadott adatok miatt felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség és károk minden esetben Vásárlót terhelik.

Elállás, felmondás:

Vásárló a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A teljesítés megkezdése a megrendelői lap felvételét követő nap.

A Vásárló elállása vagy felmondása esetén köteles a Szolgáltatónak a vételár arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vételárat nem haladhatja meg.

 

 

III.3. Tanácsadás megrendelése kiválasztott Ruha nélkül:

Vásárlónak lehetősége van arra is, hogy kizárólag olyan Tanácsadásra irányuló szolgáltatást rendeljen meg Szolgáltatótól, amely nem konkrét/ meghirdetett Ruhára vonatkozik. Jelen pont szerinti Tanácsadás célja, hogy Szolgáltató Vásárló személyiségét megismerve egy ún. stylist szolgáltatást nyújtson, amely során javaslatot tesz Vásárlóhoz leginkább illő (színben, fazonban, méretben) Ruhát illetően. A jelen pont szerinti Tanácsadásra egyebekben a fenti III.1. pont megfelelően irányadó.

  1. Tájékoztató jogérvényesítésről

1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Jótállás

 

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, amelynek időtartama 6 hónap.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok kellék/termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

3. Panaszkezelés

 

Vásárló bármely panaszt közvetlenül Szolgáltató által a honlapon megadott elérhetőségi címein teheti meg.

A szóbeli panaszt Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát:

- személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni,

- telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a 30 napon belüli érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

- egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan meghatározottak szerint köteles eljárni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a Vásárló neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a Vásárló panaszának részletes leírása, Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, Szolgáltató nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vásárló aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató indokolni köteles.

Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Jelen pontban meghatározott rendelkezések abban az esetben irányadóak, amennyiben Vásárló fogyasztónak minősül.

V. Záró rendelkezések

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Felek a jóhiszeműség követelményét betartva kötelesek eljárni, az esetlegesen kialakult jogvitákat pedig lehetőség szerint békés úton rendezni.

Felek az esetleges jogvitájuk esetére a pertárgy érétkétől függően a Budai Központi Kerületi Bíróságot, valamint a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen ÁSZF annak közzétételével lép hatályba, azaz 2020. augusztus napján és hatályban marad, amíg Szolgáltató azt nem módosítja. ÁSZF módosítása esetén Szolgáltató köteles honlapján jól látható helyen Vásárlók figyelmét felhívni, hogy az ÁSZF tartalma megváltozott, valamint elérési helyét könnyen hozzáférhetővé tenni.

 

www.spycraft.hu

 

 

 

Minden jog fenntartva.